partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Jako przedstawiciele środowiska zawodowego małopolskich architektów, dostrzegamy pojawiające się oraz potencjalne problemy związane z napływem osób z terenów objętych wojną. Obecna sytuacja ma znaczący wpływ na funkcjonowanie miasta i regionu w wielu aspektach, które wymagają przeanalizowania, również w kontekście jego dalszego rozwoju. Oferujemy w tym zakresie niezbędną pomoc i zaangażowanie - to pierwszy akapit z listu, jaki Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wystosowała do Pana Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego (link do listu).

Kontynuując to zaangażowanie, 31 marca 2022 r. w siedzibie Małopolskiej OIA RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady MPOIA RP i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli: dr inż. arch. Marta Urbańska prof. PK, dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski prof. PK, dr hab. arch Kazimierz Butelski prof. PK, dr hab. arch Urszula Forczek-Brataniec prof. PK, arch. Marek Kaszyński Prezes SARP o. Kraków, arch Marcin Brataniec Wiceprezes SARP o. Kraków, arch.  Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, arch. Robert Kuzianik, arch. Tadeusz Półchłopek oraz przedstawiciele Rady MPOIA RP: arch. Anna Serafin, arch. Maria Janik, arch. Dorota Verey, arch. Piotr Chuchacz Przewodniczący Rady, arch. Witold Zieliński Zastępca Przewodniczącego Rady, arch. Marek Tarko Zastępca Przewodniczącego Rady, koordynator zespołu ds. urbanistyki, arch. Maciej Kubicki koordynator zespołu ds. legislacji, arch. Maciej Nitka szef Warsztatu Architekta.

Rozmawialiśmy o potencjalnych kierunkach rozwoju struktur przestrzennych miasta i regionu.
Wobec wyzwań jakie generuje rzeczywistość w związku z przybywającymi do Polski Uchodźcami, z terenów objętych działaniami wojennymi, celowe staje się podjęcie debaty nad strategiami rozwoju Krakowa i Regionu. Bezpośrednie efekty obecnej sytuacji widzimy każdego dnia, a ich skutki odczuwać będziemy w przyszłości. Wydarzenia ostatnich miesięcy często zmuszają do podejmowania decyzji w trybie zarządzania kryzysowego. Efekty działań lub zaniechań zostaną z nami na wiele lat, dlatego już teraz powinniśmy dokonać inwentaryzacji uwarunkowań i zdarzeń, jako bazy koniecznej do poszukiwania optymalnych rozwiązań. Znaczący napływ osób z terenów objętych wojną, przy uwzględnieniu obecnych tendencji demograficznych oraz rosnącego potencjału gospodarczego, może stać się inspiracją i szansą dla przyspieszonych pozytywnych przemian zachodzących w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego regionu.

 

 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
 
 
 
 
Rada Małopolskiej OIA RP