partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 W dniu 30 marca 2022 roku odbyło się
inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady MPOIA RP

 
Rada ukonstytuowała się następująco:
 
  • Przewodniczący:
Piotr Chuchacz
 
  • Zastępcy Przewodniczącego:
Marek Tarko
Witold Zieliński
 
  • Sekretarz:
Grzegorz Lechowicz
 
  • Skarbnik:
Wojciech Dobrzański
 
  • Członkowie Rady:
Maria Janik
Olaf Jasnorzewski
Maciej Kubicki
Maciej Nitka
Anna Serafin
Dorota Verey
 

Omówiono podział zadań oraz tryb pracy i wymiany informacji.
 
 
 
 
  • Rada-VI-kadencji_2825
  • Rada-VI-kadencji_2826
  • Rada-VI-kadencji_2831
  • Rada-VI-kadencji_2833