partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Relacja z inauguracji zajęć z przedmiotu 
„Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym,
praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta” 
w semestrze 2021/2022

 

W poniedziałek 4 października 2021 roku o godzinie 10:00 odbyła się uroczystość inauguracji zajęć na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Radę MPOIA RP reprezentował arch. Piotr Chuchacz – zastępca przewodniczącego Rady. W swoim wystąpieniu nawiązał do kilkuletniej współpracy pomiędzy Uczelnią, a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP i stworzonego wspólnie pionierskiego programu nauczania. Dzięki niemu studenci poznają realne zagadnienia projektowe i warunki wykonywania zawodu architekta w Polsce.

 

 

 

Dzień później, 5 października 2021 roku rozpoczęto kolejną edycję zajęć z przedmiotu „Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta. Zajęcia dla studentów II stopniu studiów magisterskich prowadzi Małopolska Okręgowa Izba Architektów we współpracy z Uczelnią. Tą aktywność rozpoczęliśmy w 2018 roku. Cieszy nas fakt kontynuacji wyjątkowego programu współpracy Uczelni kształcącej architektów z Izbą. Dziękujemy za to władzom Wydziału Architektury PK i Politechniki Krakowskiej, a w szczególności pani Dziekan, dr hab. inż. ach. Magdalenie Kozień-Woźniak prof.PK.

Koordynatorem programu ze strony Wydziału Architektury PK jest dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski prof.PK, który wygłosił pierwszy wykład. Przedstawił program zajęć, a także zespól wykładowców oraz osób prowadzących seminaria i zajęcia laboratoryjne. Drugi wykład, dotyczący działalności Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wygłosił arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady MPOIA RP.

Należy podkreślić, że warunkiem dopuszczenia do prowadzenia zajęć w ramach tego programu, jest przynależność do Izby Architektów RP, ponieważ istotą tych zajęć jest kontakt studentów architektury z praktykami wykonywującymi zawód architekta.

 

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych rozpoczęły się zajęcia seminaryjne.

Tradycyjnie na początku zajęć przeprowadzono test, którego celem było rozeznanie poziomu wiedzy studentów architektury na temat zasad i warunków wykonywania zawodu.

Mamy nadzieje, że zajęcia z młodymi adeptami zawodu staną się dla nich doskonałą okazją do poznania praktyki zawodu architekta „od kuchni”. Dla Małopolskiej OIA RP jest to okazja do bliższego, empirycznego poznania zasad funkcjonowania procesu dydaktycznego. W przyszłości, doświadczenia te mogą być bardzo pomocne, zarówno w zakresie wniosków dotyczących programu nauczania, jak i zasad współpracy Izby Architektów z wyższymi uczelniami.

 

W tym semestrze grupy seminaryjne prowadzić będą:

 • arch. Tadeusz Półchłopek,
 • arch. Marian Mikołajski,
 • arch. Artur Hampel, 

a także pracownicy WAPK, członkowie IARP:

 • dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski prof.PK,
 • dr inż. arch. Jarosałw Huebner prof.PK,
 • dr inż. arch. Zbigniew Kęsek

 

Grupę anglojęzyczną (wykłady i seminaria) poprowadzi: arch. Jarosław Wilk

 

Wykłady z zakresu praktyki zawodowej wygłoszą:

 • dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski prof.PK,  
 • arch. Jarosław Wilk,
 • arch. Małgorzata Gruszka,
 • arch. Marcin Pawłowski,
 • arch. Grzegorz Jachym,
 • dr inż. arch. Jarosław Huebner prof.PK, 
 • arch. Piotr Chuchacz
 • arch. Marek Tarko

 

Nadzorem i koordynacją ze strony Rady MPOIA RP zajmują się:

 • arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady
 • arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego

 

 

                                                                                                                              arch. Witold Zieliński

                                                                                                                           Z-ca Przewodniczącego Rady

                                                                                                                           Koordynator ds. Kształcenia