partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Z inicjatywy Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 27 października 2020 roku odbyło się spotkanie z rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020–2024, prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy uczelnią a samorządem zawodowym architektów w kontekście zmian jakie zachodzą na uczelni. W związku z wejściem w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” na uczelni następują duże zmiany, między innymi w działaniu uczelni, ich finansowaniu i karierze akademickiej. Uczelnie będą miały więcej swobody w kształtowaniu swojej organizacji i struktury. Podczas spotkania nawiązano do porozumienia jakie Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zawarła z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej w 2014 roku. Znaczącymi efektami tego porozumienia, są zajęcie dotyczące praktycznych aspektów wykonywania zawodu architekta, program praktyk projektowych dla studentów oraz udział egzaminatorów zewnętrznych w obronach prac inżynierskich i magisterskich. Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili konieczności kontynuacji obecnych form współpracy, a także wyrazili wolę poszerzenia pola współdziałania. W spotkaniu z prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem udział wzięli: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski – Wydział Architektury PK, koordynator Komisji Kształcenia przy KRIA, arch. Marek Tarko – przewodniczący Rady MPOIA RP, arch. Witold Zieliński – zastępca przewodniczącego, oraz arch. Piotr Chuchacz – członek Rady MPOIA RP, koordynator Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu.