partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W piątek 28 lutego 2020 roku na Wydziale Architektury PK miały miejsce dwa wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

O godzinie 12:00 rozstrzygnięto i rozdano nagrody w dwóch studenckich konkursach. Tematem pierwszego konkursu o tytule: „Generator Ruczaj” była Biblioteka Edukacji Ekologicznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Drugi konkurs dotyczył Instytutu Adama Mickiewicza we Lwowie. W składach jury zasiadali przedstawiciele Izby Architektów: Marek Tarko, Stanisław Deńko, Michał Szymanowski, Piotr Chuchacz.

Godzinę później, o 13:00 w Sali Działowni na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się uroczystość inauguracji zajęć z przedmiotu ”Negocjacje – czyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta”. Zajęcia dla studentów II stopniu studiów magisterskich prowadzi Małopolska Okręgowa Izba Architektów we współpracy z Uczelnią. Program zajęć współtworzony jest przez Prezydium Rady Małopolskiej OIA RP oraz Zakład Architektury Społeczno-Usługowej Wydziału Architektury PK. Tą aktywność rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Kontynuacja wyjątkowego programu współpracy Uczelni kształcącej architektów z Izbą - cieszy.

Inicjatorem i koordynatorem programu ze strony Wydziału Architektury jest dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, który wygłosił pierwszy wykład. Przedstawił program zajęć oraz zespól wykładowców i osób prowadzących seminaria i zajęcia laboratoryjne. Drugi wykład, dotyczący celów i zadań Izby Architektów RP wygłosił arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady MPOIA.

Należy podkreślić, że warunkiem dopuszczenia do prowadzenia zajęć w ramach tego programu, jest przynależność do Izby Architektów RP, ponieważ istotą tych zajęć jest kontakt studentów architektury w praktykami wykonującymi zawód architekta.

Po wykładach wprowadzających przeprowadzono test którego celem było rozeznanie poziomu wiedzy studentów architektury na temat zasad i warunków wykonywania zawodu.

Mamy nadzieje, że zajęcia z młodymi adeptami zawodu staną się doskonałą okazją do poznania zasad funkcjonowania procesu dydaktycznego na wydziale architektury wyższej uczelni, a także pomogą modyfikować program szkolenia oraz będą przygotowaniem do wypracowania systemu certyfikacji uczelni architektonicznych.

 • image003
 • image005
 • image006
 • image008
 • image009
 • image010
 • image014
 • image015
 • image021
 • image024
 • image025
 • image027