partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 16 lipca w siedzibie MPOIA RP odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień grupie młodych architektów.

Zebranych przywitał kol. arch. Witold Zieliński Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Następnie głos zabrał kol. arch. Witold Sztorc, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W swojej wypowiedzi podsumował przeprowadzone egzaminy i podkreślił odpowiedzialność jaka wiąże się z samodzielnym wykonywaniem funkcji w budownictwie, a na koniec pogratulował zebranym osiągniętego sukcesu.

Dyplomy wręczali: kol. arch. Witold Zieliński oraz  kol. arch. Witold Sztorc. 

Na koniec kol. arch. Witold Zieliński składając gratulacje przedstawił zadaniach realizowane przez MPOIA RP. Krótko scharakteryzował zespoły robocze działające przy Radzie oraz formy pomocy jakie izba może udzielić swoim członkom.

Tradycyjnie uroczystość zakończyła lampka wina.

 • 02-Uprawnienia_arch
 • 04-Uprawnienia_arch
 • 06-Uprawnienia_arch
 • 07-Uprawnienia_arch
 • 08-Uprawnienia_arch
 • 10-Uprawnienia_arch
 • 13-Uprawnienia_arch
 • 15-Uprawnienia_arch
 • 18-Uprawnienia_arch
 • 19-Uprawnienia_arch
 • 20-Uprawnienia_arch
 • 21-Uprawnienia_arch
 • 22-Uprawnienia_arch
 • 24-Uprawnienia_arch
 • 27-Uprawnienia_arch
 • 28-Uprawnienia_arch
 • 29-Uprawnienia_arch
 • 30-Uprawnienia_arch
 • 31-Uprawnienia_arch
 • 32-Uprawnienia_arch
 • 34-Uprawnienia_arch
 • 38-Uprawnienia_arch
 • 39-Uprawnienia_arch
 • 41-Uprawnienia_arch
 • 42-Uprawnienia_arch
 • 43-Uprawnienia_arch
 • 44-Uprawnienia_arch
 • 46-Uprawnienia_arch
 • 47-Uprawnienia_arch
 • 49-Uprawnienia_arch
 • 50-Uprawnienia_arch
 • 51-Uprawnienia_arch
 • 52-Uprawnienia_arch
 • 53-Uprawnienia_arch
 • 54-Uprawnienia_arch
 • 55-Uprawnienia_arch
 • 56-Uprawnienia_arch
 • 57-Uprawnienia_arch
 • 58-Uprawnienia_arch
 • 59-Uprawnienia_arch
 • 63-Uprawnienia_arch
 • 65-Uprawnienia_arch
 • 67-Uprawnienia_arch
 • 68-Uprawnienia_arch
 • 69-Uprawnienia_arch
 • 70-Uprawnienia_arch
 • 71-Uprawnienia_arch
 • 72-Uprawnienia_arch
 • 73-Uprawnienia_arch
 • 75-Uprawnienia_arch
 • 76-Uprawnienia_arch


Więcej aktualności