partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

LAUREACI KONKURSU DiOMM 2019 – PREZENTACJA

XII Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej zakończyła Gala Finałowa, podczas której – co zapewne dla Laureatów Konkursu "Dom i Ogród Moich Marzeń" najważniejsze – uhonorowani zostali oni dyplomami i nagrodami. Młodzi Autorzy mogli też omówić swoje dzieła, wyjaśnić zamysł twórczy, opowiedzieć o inspiracjach... 

Mimo zachęty – niewielu, niestety, dało się namówić na komentarz autorski.
Wraz z młodymi twórcami na widowni zasiedli również ich rodzice i nauczyciele oraz architekci, którzy prowadzili prelekcje w szkołach.
Obecni byli też Goście – nasi Partnerzy, Przyjaciele i Sponsorzy (lub ich przedstawiciele), którzy od wielu lat współdziałają z nami przy organizacji Konkursu DiOMM, a wśród nich":
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa – Dariusz Domajewski
 • Przedstawicielka Głównego Architekta Miasta Krakowa – Katarzyna Rupar
 • Skarbnik MOIIB – Filip Pachla
 • Prezes SARP o.Kraków – Bohdan Lisowski
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka – Krystyna Starachowicz
 • Członek Krajowej Rady IA RP – Grzegorz Jachym
Bajecznie kolorowe prace wyeksponowane zostały, na wystawie pokonkursowej w hallu Krakowskiej Akademii.
Dodatkową atrakcją dla dzieci mogło być oglądanie ciężkiego sprzętu wojskowego, prezentowanego na terenie Krakowskiej Akademii, ale rzęsisty deszczyk nie zachęcał nikogo do spacerów.
 
Gdy emocje konkursowe już opadły – propozycją edukacyjną dla nieco starszych był wykład arch. Stanisława Deńko, wygłoszony w Auli Krakowskiej Akademii.
Tematem wykładu była "Ewolucja struktur urbanistycznych zespołów osiedleńczych".
Stanisław Deńko zaprezentował interesujące przykłady projektowanych układów urbanistycznych i autorskie przemyślenia, które do określonych rozwiązań prowadziły.
Przedstawił również bardzo ciekawą koncepcję rozwoju Krakowa, jako miasta policentrycznego, bazującą na świetnej znajomości miasta, analizach możliwości i ograniczeń, z układem komunikacyjnym  istniejącej sieci drogowej i kolejowej. Koncepcja ta zakłada odciążenie strefy śródmiejskiej i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dobrze skomunikowanych subcentrów w rejonach: Bronowic, Olszy, Kampusu UJ, Centrum JP II, Rybitwy i Nowej Huty (z ciekawą propozycją rozwinięcia osiowego założenia w kierunku południowym).
 
W dyskusji po wykładzie podkreślano trudną do przecenienia wartość tak spójnej koncepcji urbanistycznej, która może być zarówno gotowym pomysłem do realizacji, jak i materiałem wyjściowym do dyskusji o kierunkach rozwoju miasta. Mówiono też o konieczności jak najszybszego przedstawienia jej władzom M.Krakowa, rozpowszechnienia w mediach w celu rozpoczęcia poważnej debaty o perspektywach rozwoju Krakowa, z udziałem architektów, władz i mieszkańców.
 
 • 004-MDEA_DiOMM
 • 006-MDEA_DiOMM
 • 010-MDEA_DiOMM
 • 022-MDEA_DiOMM
 • 025-MDEA_DiOMM
 • 036-MDEA_DiOMM
 • 038-MDEA_DiOMM
 • 043-MDEA_DiOMM
 • 048-MDEA_DiOMM
 • 049-MDEA_DiOMM
 • 050-MDEA_DiOMM
 • 051-MDEA_DiOMM
 • 052-MDEA_DiOMM
 • 055-MDEA_DiOMM
 • 058-MDEA_DiOMM
 • 084-MDEA_DiOMM
 • 087-MDEA_DiOMM
 • 092-MDEA_DiOMM
 • 192-MDEA_DiOMM
 • 240-MDEA_DiOMM
 • 246-MDEA_DiOMM
 • 250-MDEA_DiOMM
 • 302-MDEA_DiOMM
 • 318-MDEA_DiOMM


Więcej aktualności