partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

LAUREACI KONKURSU DiOMM 2019 – PREZENTACJA

XII Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej zakończyła Gala Finałowa, podczas której – co zapewne dla Laureatów Konkursu "Dom i Ogród Moich Marzeń" najważniejsze – uhonorowani zostali oni dyplomami i nagrodami. Młodzi Autorzy mogli też omówić swoje dzieła, wyjaśnić zamysł twórczy, opowiedzieć o inspiracjach... 

Mimo zachęty – niewielu, niestety, dało się namówić na komentarz autorski.
Wraz z młodymi twórcami na widowni zasiedli również ich rodzice i nauczyciele oraz architekci, którzy prowadzili prelekcje w szkołach.
Obecni byli też Goście – nasi Partnerzy, Przyjaciele i Sponsorzy (lub ich przedstawiciele), którzy od wielu lat współdziałają z nami przy organizacji Konkursu DiOMM, a wśród nich":
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa – Dariusz Domajewski
 • Przedstawicielka Głównego Architekta Miasta Krakowa – Katarzyna Rupar
 • Skarbnik MOIIB – Filip Pachla
 • Prezes SARP o.Kraków – Bohdan Lisowski
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka – Krystyna Starachowicz
 • Członek Krajowej Rady IA RP – Grzegorz Jachym
Bajecznie kolorowe prace wyeksponowane zostały, na wystawie pokonkursowej w hallu Krakowskiej Akademii.
Dodatkową atrakcją dla dzieci mogło być oglądanie ciężkiego sprzętu wojskowego, prezentowanego na terenie Krakowskiej Akademii, ale rzęsisty deszczyk nie zachęcał nikogo do spacerów.
 
Gdy emocje konkursowe już opadły – propozycją edukacyjną dla nieco starszych był wykład arch. Stanisława Deńko, wygłoszony w Auli Krakowskiej Akademii.
Tematem wykładu była "Ewolucja struktur urbanistycznych zespołów osiedleńczych".
Stanisław Deńko zaprezentował interesujące przykłady projektowanych układów urbanistycznych i autorskie przemyślenia, które do określonych rozwiązań prowadziły.
Przedstawił również bardzo ciekawą koncepcję rozwoju Krakowa, jako miasta policentrycznego, bazującą na świetnej znajomości miasta, analizach możliwości i ograniczeń, z układem komunikacyjnym  istniejącej sieci drogowej i kolejowej. Koncepcja ta zakłada odciążenie strefy śródmiejskiej i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dobrze skomunikowanych subcentrów w rejonach: Bronowic, Olszy, Kampusu UJ, Centrum JP II, Rybitwy i Nowej Huty (z ciekawą propozycją rozwinięcia osiowego założenia w kierunku południowym).
 
W dyskusji po wykładzie podkreślano trudną do przecenienia wartość tak spójnej koncepcji urbanistycznej, która może być zarówno gotowym pomysłem do realizacji, jak i materiałem wyjściowym do dyskusji o kierunkach rozwoju miasta. Mówiono też o konieczności jak najszybszego przedstawienia jej władzom M.Krakowa, rozpowszechnienia w mediach w celu rozpoczęcia poważnej debaty o perspektywach rozwoju Krakowa, z udziałem architektów, władz i mieszkańców.
 
 • 004-MDEA_DiOMM
 • 006-MDEA_DiOMM
 • 010-MDEA_DiOMM
 • 022-MDEA_DiOMM
 • 025-MDEA_DiOMM
 • 036-MDEA_DiOMM
 • 038-MDEA_DiOMM
 • 043-MDEA_DiOMM
 • 048-MDEA_DiOMM
 • 049-MDEA_DiOMM
 • 050-MDEA_DiOMM
 • 051-MDEA_DiOMM
 • 052-MDEA_DiOMM
 • 055-MDEA_DiOMM
 • 058-MDEA_DiOMM
 • 084-MDEA_DiOMM
 • 087-MDEA_DiOMM
 • 092-MDEA_DiOMM
 • 192-MDEA_DiOMM
 • 240-MDEA_DiOMM
 • 246-MDEA_DiOMM
 • 250-MDEA_DiOMM
 • 302-MDEA_DiOMM
 • 318-MDEA_DiOMM


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP