partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 20.12.2018 roku o godzinie 18.00 w sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Szczepańskiej 2 miało miejsce Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie. Przybyłych gości przywitali kol. arch. Marek Tarko – Przewodniczący MPOIA oraz kol. arch. Bohdan Lisowski – Prezes SARP Oddział Kraków.  

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jerzy Muzyk – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych oraz wyższych uczelni Miasta Krakowa.    

Spotkanie rozpoczęły krótkie prezentacje dotyczące działalności MPOIA oraz SARPU w mijającym roku. Następnie rozpoczął się koncert zespoły regionalnego kol. arch. Jana Karpiela-Bułecki z zespołem. Lider zespołu to muzyk, tancerz, gawędziarz, animator i popularyzator folkloru góralskiego, architekt – orędownik zachowania i kontynuacji regionalnego stylu podhalańskiego. Laureat Nagrody Kolberga w 2007 r.

Co warto podkreślić, było to pierwsze zorganizowane wspólnie z SARP-em spotkanie opłatkowe od czasu powołania Izby Architektów.  Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do dalszej integracji naszego środowiska.

 

 • 005-Wigilia_2018-Copy
 • 011-Wigilia_2018-Copy
 • 015-Wigilia_2018-Copy
 • 019-Wigilia_2018-Copy
 • 025-Wigilia_2018-Copy
 • 031-Wigilia_2018-Copy
 • 032-Wigilia_2018-Copy
 • 034-Wigilia_2018-Copy
 • 035-Wigilia_2018-Copy
 • 036-Wigilia_2018-Copy
 • 038-Wigilia_2018-Copy
 • 039-Wigilia_2018-Copy
 • 040-Wigilia_2018-Copy
 • 042-Wigilia_2018-Copy
 • 045-Wigilia_2018-Copy
 • 048-Wigilia_2018-Copy
 • 049-Wigilia_2018-Copy
 • 050-Wigilia_2018-Copy
 • 051-Wigilia_2018-Copy
 • 052-Wigilia_2018-Copy
 • 053-Wigilia_2018-Copy
 • 055-Wigilia_2018-Copy
 • 057-Wigilia_2018-Copy
 • 058-Wigilia_2018-Copy
 • 060-Wigilia_2018-Copy
 • 061-Wigilia_2018-Copy
 • 062-Wigilia_2018-Copy
 • 068-Wigilia_2018-Copy
 • 070-Wigilia_2018-Copy
 • 072-Wigilia_2018-Copy
 • 074-Wigilia_2018-Copy
 • 075-Wigilia_2018-Copy
 • 084-Wigilia_2018-Copy
 • 088-Wigilia_2018-Copy
 • 092-Wigilia_2018-Copy
 • 095-Wigilia_2018-Copy
 • 098-Wigilia_2018-Copy
 • 099-Wigilia_2018-Copy
 • 107-Wigilia_2018-Copy
 • 108-Wigilia_2018-Copy
 • 121-Wigilia_2018-Copy
 • 127-Wigilia_2018-Copy
 • 128-Wigilia_2018-Copy
 • 134-Wigilia_2018-Copy
 • 152-Wigilia_2018-Copy


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP