partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniach 14 i 15 grudnia 2018 r. w Warszawie odbył się Dziesiąty Programowo – Budżetowy Zjazd Izby Architektów RP. Dla przypomnienia – jest to pierwszy zjazd od wyboru nowych Władz Izby w czerwcu br. Fakt ten spowodował, że Krajowa Rada IARP przedstawiła informację o bieżącym stanie realizacji swoich zadań.

Przyjęto budżet Izby na następny Rok. Warto podkreślić, że po raz pierwszy KRIA opracowała projekt budżetu uwzględniający dwie wielkości składki. Jedna z nich wynikała z zastosowania obowiązującego mechanizmu waloryzacji co powodowałoby podniesienie składki do 86 zł. Analiza potrzeb finansowych skłoniła KRIA do rekomendowania pozostawienia składki na dotychczasowym, niezmienionym poziomie 80 zł. Zjazd przychylił się do tej propozycji – utrzymując składkę w wysokości 80 zł / mies. Zmieniono uprzednio obowiązujący mechanizm waloryzacji – dostosowując go do wskaźnika cen towarów i usług (inflacji) opublikowany w komunikatach GUS za poprzedni rok.

Podjęto także szereg uchwał - min. Zjazd poparł działania KRIA wobec procedowanego w Parlamencie projektu ustawy o zawodzie architekta.

  • DSC_1039
  • DSC_836
  • DSC_843
  • DSC_879
  • DSC_890
  • DSC_895

for. Piotr ŻabickiWięcej aktualności