partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniach 14 i 15 grudnia 2018 r. w Warszawie odbył się Dziesiąty Programowo – Budżetowy Zjazd Izby Architektów RP. Dla przypomnienia – jest to pierwszy zjazd od wyboru nowych Władz Izby w czerwcu br. Fakt ten spowodował, że Krajowa Rada IARP przedstawiła informację o bieżącym stanie realizacji swoich zadań.

Przyjęto budżet Izby na następny Rok. Warto podkreślić, że po raz pierwszy KRIA opracowała projekt budżetu uwzględniający dwie wielkości składki. Jedna z nich wynikała z zastosowania obowiązującego mechanizmu waloryzacji co powodowałoby podniesienie składki do 86 zł. Analiza potrzeb finansowych skłoniła KRIA do rekomendowania pozostawienia składki na dotychczasowym, niezmienionym poziomie 80 zł. Zjazd przychylił się do tej propozycji – utrzymując składkę w wysokości 80 zł / mies. Zmieniono uprzednio obowiązujący mechanizm waloryzacji – dostosowując go do wskaźnika cen towarów i usług (inflacji) opublikowany w komunikatach GUS za poprzedni rok.

Podjęto także szereg uchwał - min. Zjazd poparł działania KRIA wobec procedowanego w Parlamencie projektu ustawy o zawodzie architekta.

  • DSC_1039
  • DSC_836
  • DSC_843
  • DSC_879
  • DSC_890
  • DSC_895

for. Piotr ŻabickiWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP