partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

IV Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wybrał Przewodniczącego Rady.
Został nim ponownie - arch. Marek Tarko. 
 
 • 24_03_2018-0
 • 24_03_2018-1
 • 24_03_2018-10
 • 24_03_2018-11
 • 24_03_2018-12
 • 24_03_2018-13
 • 24_03_2018-14
 • 24_03_2018-15
 • 24_03_2018-16
 • 24_03_2018-17
 • 24_03_2018-18
 • 24_03_2018-19
 • 24_03_2018-2
 • 24_03_2018-20
 • 24_03_2018-21
 • 24_03_2018-22
 • 24_03_2018-23
 • 24_03_2018-24
 • 24_03_2018-25
 • 24_03_2018-26
 • 24_03_2018-27
 • 24_03_2018-28
 • 24_03_2018-29
 • 24_03_2018-3
 • 24_03_2018-30
 • 24_03_2018-31
 • 24_03_2018-32
 • 24_03_2018-33
 • 24_03_2018-34
 • 24_03_2018-35
 • 24_03_2018-36
 • 24_03_2018-37
 • 24_03_2018-38
 • 24_03_2018-39
 • 24_03_2018-4
 • 24_03_2018-40
 • 24_03_2018-41
 • 24_03_2018-42
 • 24_03_2018-43
 • 24_03_2018-5
 • 24_03_2018-6
 • 24_03_2018-7
 • 24_03_2018-8
 • 24_03_2018-9


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP