partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 3.02.2018 r. odbyło się zebranie ósmego, liczącego 200 członków obwodu. Rozpoczęcie Zebrania było zaplanowane na godz. 16:00, jednak ze względu na brak kworum wyznaczono drugi termin na godz. 16:15. W zebraniu wzięło udział 17 członków MPOIA. Wiceprzewodnicząca Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Bożena Nieroda dokonała otwarcia Zebrania.

Następnie Zebranie wybrało Prezydium w składzie:

 • Przewodniczący – Artur Trzepla,
 • Zastępca Przewodniczącego – Marek Tarko,
 • Sekretarz – Krystyna Starachowicz.

Zebranie przyjęło porządek obrad, a następnie dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Po ukonstytuowaniu się komisji, Zebranie wyłoniło 13 kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Marek Tarko i Piotr Chuchacz, przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Spośród kandydatów zostało wybranych 8 delegatów:

 1. Krystyna Starachowicz
 2. Łukasz Starachowicz
 3. Bartłomiej Stawarz
 4. Krzysztof Stępniak
 5. Witold Sztorc
 6. Marek Tarko
 7. Artur Trzepla
 8. Marta Urbańska

Po zakończeniu obrad zostały rozdane izbowe kalendarze.

 • 8-02
 • 8-05
 • 8-16
 • 8-17
 • 8-22
 • 8-24
 • 8-26
 • 8-28
 • 8-31
 • 8-37
 • 8-40
 • 8-45
 • 8-47
 • 8-50
 • 8-53


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP