partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 3.02.2018 r. odbyło się zebranie ósmego, liczącego 200 członków obwodu. Rozpoczęcie Zebrania było zaplanowane na godz. 16:00, jednak ze względu na brak kworum wyznaczono drugi termin na godz. 16:15. W zebraniu wzięło udział 17 członków MPOIA. Wiceprzewodnicząca Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Bożena Nieroda dokonała otwarcia Zebrania.

Następnie Zebranie wybrało Prezydium w składzie:

 • Przewodniczący – Artur Trzepla,
 • Zastępca Przewodniczącego – Marek Tarko,
 • Sekretarz – Krystyna Starachowicz.

Zebranie przyjęło porządek obrad, a następnie dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Po ukonstytuowaniu się komisji, Zebranie wyłoniło 13 kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Marek Tarko i Piotr Chuchacz, przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Spośród kandydatów zostało wybranych 8 delegatów:

 1. Krystyna Starachowicz
 2. Łukasz Starachowicz
 3. Bartłomiej Stawarz
 4. Krzysztof Stępniak
 5. Witold Sztorc
 6. Marek Tarko
 7. Artur Trzepla
 8. Marta Urbańska

Po zakończeniu obrad zostały rozdane izbowe kalendarze.

 • 8-02
 • 8-05
 • 8-16
 • 8-17
 • 8-22
 • 8-24
 • 8-26
 • 8-28
 • 8-31
 • 8-37
 • 8-40
 • 8-45
 • 8-47
 • 8-50
 • 8-53