partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 2.02.2018 r. odbyło się zebranie szóstego, liczącego 200 członków obwodu. Zebranie miało się rozpocząć o godzinie 16:00. Ze względu na brak kworum wyznaczono drugi termin na godz. 16:15.
W zebraniu wzięło udział 24 członków MPOIA. Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Marek Tarko otworzył Zebranie.

Dokonano wyboru Prezydium Zebrania w składzie:

 • Przewodniczący – Bożena Nieroda,
 • Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Nesterski,
 • Sekretarz – Maria Modzelewska.

Następnie przyjęto porządek obrad i dokonano wyboru członków poszczególnych komisji. Zebranie wyłoniło 11 kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Marek Tarko, Piotr Chuchacz przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Spośród kandydatów zostało wybranych 8 delegatów:

 1. Marian Mikołajski
 2. Maria Modzelewska
 3. Stanisław Nesterski
 4. Bożena Nieroda
 5. Maciej Nitka
 6. Jan Okowiński
 7. Sławomir Pankiewicz
 8. Andrzej Pięta

Po zakończeniu obrad zostały rozdane izbowe kalendarze.

 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-07
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-10
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-12
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-17
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-18
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-20
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-21
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-23
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-25
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-27
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-28
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-31
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-33
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-38
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-45