partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 2.02.2018 r. odbyło się zebranie szóstego, liczącego 200 członków obwodu. Zebranie miało się rozpocząć o godzinie 16:00. Ze względu na brak kworum wyznaczono drugi termin na godz. 16:15.
W zebraniu wzięło udział 24 członków MPOIA. Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Marek Tarko otworzył Zebranie.

Dokonano wyboru Prezydium Zebrania w składzie:

 • Przewodniczący – Bożena Nieroda,
 • Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Nesterski,
 • Sekretarz – Maria Modzelewska.

Następnie przyjęto porządek obrad i dokonano wyboru członków poszczególnych komisji. Zebranie wyłoniło 11 kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Marek Tarko, Piotr Chuchacz przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Spośród kandydatów zostało wybranych 8 delegatów:

 1. Marian Mikołajski
 2. Maria Modzelewska
 3. Stanisław Nesterski
 4. Bożena Nieroda
 5. Maciej Nitka
 6. Jan Okowiński
 7. Sławomir Pankiewicz
 8. Andrzej Pięta

Po zakończeniu obrad zostały rozdane izbowe kalendarze.

 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-07
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-10
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-12
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-17
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-18
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-20
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-21
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-23
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-25
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-27
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-28
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-31
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-33
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-38
 • 2018-02-02-Zebranie_obwodowe_6-45


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP