partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 1.02.2018 r. odbyło się zebranie piątego, liczącego 200 członków obwodu.

Prezydium Zebrania:

 • Przewodniczący zebrania: Grzegorz Lechowicz
 • Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Kuligowska
 • Sekretarz zebrania: Robert Maślankowski

Zebranie przyjęło porządek obrad i dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Dokonano zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy spośród których zostało wybranych 8 delegatów:

 • Justyna Kurzak
 • Grzegorz Lechowicz
 • Maciej Legutko
 • Zuzanna Lempart
 • Dawid Lorek
 • Miłosz Łucki
 • Robert Maślankowski
 • Jacek Michalik
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy z Rady MPOIA przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

W zebraniu wzięło udział 14 członków MPOIA RP. Po zakończeniu obrad rozdane zostały nasze kalendarze.

 

 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-04
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-08
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-10
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-15
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-17
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-19
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-21
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-22
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-27
 • 2018-02-01-Zebranie_obwodowe_5-30


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP