partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 26.01.2018 r. odbyło się zebranie czwartego, liczącego 200 członków obwodu. Zebranie miało się rozpocząć o godzinie 16:00, jednak ze względu na brak kworum i tym razem trzeba było wyznaczyć drugi termin zebrania. Drugi termin wyznaczono na godz. 16:15.

Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący – Łukasz Krawontka, Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Kiendra, Sekretarz – Ewa Kasprzyk.

Zebranie przyjęło porządek obrad i dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Dokonano zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy spośród których zostało wybranych 8 delegatów:

 • Jan Karpiel
 • Ewa Kasprzyk
 • Krzysztof Kiendra
 • Maria Kowalczyk
 • Maciej Kozub
 • Łukasz Krawontka
 • Katarzyna Krawontka
 • Maciej Kubicki
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy z Rady MPOIA przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Po zakończeniu obrad, w których wzięło udział 29 członków MPOIA RP, rozdane zostały nasze kalendarze.

 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-04
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-07
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-09
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-10
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-15
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-16
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-21
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-23
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-26
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-27
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-28
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-29
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-32
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-41
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-46


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP