partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

W dniu 26.01.2018 r. odbyło się zebranie czwartego, liczącego 200 członków obwodu. Zebranie miało się rozpocząć o godzinie 16:00, jednak ze względu na brak kworum i tym razem trzeba było wyznaczyć drugi termin zebrania. Drugi termin wyznaczono na godz. 16:15.

Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący – Łukasz Krawontka, Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Kiendra, Sekretarz – Ewa Kasprzyk.

Zebranie przyjęło porządek obrad i dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Dokonano zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy spośród których zostało wybranych 8 delegatów:

 • Jan Karpiel
 • Ewa Kasprzyk
 • Krzysztof Kiendra
 • Maria Kowalczyk
 • Maciej Kozub
 • Łukasz Krawontka
 • Katarzyna Krawontka
 • Maciej Kubicki
W przerwie podczas liczenia głosów koleżanki i koledzy z Rady MPOIA przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Po zakończeniu obrad, w których wzięło udział 29 członków MPOIA RP, rozdane zostały nasze kalendarze.

 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-04
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-07
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-09
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-10
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-15
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-16
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-21
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-23
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-26
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-27
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-28
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-29
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-32
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-41
 • 2018-01-26-Zebranie_obwodowe_4-46