partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 25.01.2018 r. odbyło się zebranie trzeciego, liczącego 200 członków obwodu. Zebranie miało się rozpocząć o godzinie 16:00. Jednak i tym razem trzeba było wyznaczyć drugi termin zebrania, ze względu na brak kworum. Drugi termin wyznaczono na godz. 16:15.

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Marek Tarko. Następnie wybrano Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący – Grzegorz Jachym, Zastępca Przewodniczącego – Jan Kałuża, Sekretarz – Piotr Kałuża.

Zebranie  przyjęło porządek obrad i dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Dokonano zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy w liczbie 13 osób. Spośród nich zostało wybranych 8 delegatów:

 • Grzegorz Jachym
 • Grzegorz Ignaciak
 • Maria Janik
 • Olaf Jasnorzewski
 • Małgorzata Gruszka
 • Artur Hampel
 • Jan Kałuża
 • Katarzyna Głuch
W przerwie podczas  liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Wojciech Dobrzański, Witold Zieliński, Marek Tarko, Piotr Chuchacz przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Po zakończeniu obrad, w których wzięło udział 23 członków MPOIA RP, rozdane zostały nasze kalendarze.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11