partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 25.01.2018 r. odbyło się zebranie trzeciego, liczącego 200 członków obwodu. Zebranie miało się rozpocząć o godzinie 16:00. Jednak i tym razem trzeba było wyznaczyć drugi termin zebrania, ze względu na brak kworum. Drugi termin wyznaczono na godz. 16:15.

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Marek Tarko. Następnie wybrano Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący – Grzegorz Jachym, Zastępca Przewodniczącego – Jan Kałuża, Sekretarz – Piotr Kałuża.

Zebranie  przyjęło porządek obrad i dokonało wyboru członków poszczególnych komisji. Dokonano zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy w liczbie 13 osób. Spośród nich zostało wybranych 8 delegatów:

 • Grzegorz Jachym
 • Grzegorz Ignaciak
 • Maria Janik
 • Olaf Jasnorzewski
 • Małgorzata Gruszka
 • Artur Hampel
 • Jan Kałuża
 • Katarzyna Głuch
W przerwie podczas  liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Wojciech Dobrzański, Witold Zieliński, Marek Tarko, Piotr Chuchacz przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji.

Po zakończeniu obrad, w których wzięło udział 23 członków MPOIA RP, rozdane zostały nasze kalendarze.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP