partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 19.01.2018 r. odbyło się drugie z dziewięciu, zebranie obwodowe. Ze względu na brak kworum w pierwszym terminie o godz. 16.00 wyznaczono drugi termin spotkania na godz. 16.15. Zebranie otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP kol. arch. Bożena Nieroda. Po otwarciu wybrano Przewodniczącego Zebrania kol. arch. Wojciecha Dobrzańskiego oraz członków prezydium: kol. arch. Borysława Czarakcziewa i kol. arch. Piotra Czerwińskiego.

Po przyjęciu porządku obrad i dokonaniu wyborów do poszczególnych komisji oraz zgłoszeniu kandydatów na delegatów, a także ich prezentacji wybrano 8 delegatów na Zjazd Okręgowy MPOIA RP:

 • Paweł Chwastek
 • Borysław Czarakcziew
 • Piotr Czerwiński
 • Wojciech Dobrzański
 • Anna Dyląg
 • Tomasz Figlarski
 • Katarzyna Gał-Zagórska
 • Adrian Gebel

 
W trakcie liczenia głosów koleżanki i koledzy: Bożena Nieroda, Wojciech Dobrzański, Piotr Chuchacz i Anna Serafin przedstawili informacje dotyczące działalności w ostatniej kadencji. Po zakończeniu obrad, w których wzięło udział 24 delegatów, rozdane zostały pamiątkowe kalendarze.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08


Więcej aktualności