partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zebranie obwodowe nr 1

W dniu 18.01.2018 r. o godzinie 16.00 odbyło się pierwsze zebranie obwodowe z planowanych dziewięciu. Ze względu na niewielką frekwencję wyznaczono nowy termin spotkania na godzinę 16.20. Spotkanie otworzył Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP kol. arch. Witold Zieliński.

W następnej kolejności wybrano Przewodniczącego i sekretarza Zebrania. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany kol. arch. Piotr Chuchacz – Koordynator Zespołu d/w Warunków Wykonywania Zawody. Po przyjęciu porządku obrad wybrano członków poszczególnych komisji.

W  trakcie zebrania wybrano 8 delegatów na Zjazd Okręgowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w osobach:

1.   Piotr Chuchacz

2.   Janusz Barnaś

3.   Krzysztof Bojanowski

4.   Kazimierz Butelski

5.   Grzegorz Biliński

6.   Jacek Bruzda

7.   Piotr Burak-Gajewski

8.   Wojciech Buchta

W przerwie podczas której liczono głosy kol. arch. Witold Zieliński oraz kol. arch. Bożena Nieroda przedstawili prezentacje oraz informacje dotyczące działalności Izby w ostatnim roku. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Zebrania otrzymali pamiątkowe Kalendarze. 

W zebraniu na 200 uprawnionych udział wzięło 30 osób.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06