partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zebranie obwodowe nr 1

W dniu 18.01.2018 r. o godzinie 16.00 odbyło się pierwsze zebranie obwodowe z planowanych dziewięciu. Ze względu na niewielką frekwencję wyznaczono nowy termin spotkania na godzinę 16.20. Spotkanie otworzył Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP kol. arch. Witold Zieliński.

W następnej kolejności wybrano Przewodniczącego i sekretarza Zebrania. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany kol. arch. Piotr Chuchacz – Koordynator Zespołu d/w Warunków Wykonywania Zawody. Po przyjęciu porządku obrad wybrano członków poszczególnych komisji.

W  trakcie zebrania wybrano 8 delegatów na Zjazd Okręgowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w osobach:

1.   Piotr Chuchacz

2.   Janusz Barnaś

3.   Krzysztof Bojanowski

4.   Kazimierz Butelski

5.   Grzegorz Biliński

6.   Jacek Bruzda

7.   Piotr Burak-Gajewski

8.   Wojciech Buchta

W przerwie podczas której liczono głosy kol. arch. Witold Zieliński oraz kol. arch. Bożena Nieroda przedstawili prezentacje oraz informacje dotyczące działalności Izby w ostatnim roku. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Zebrania otrzymali pamiątkowe Kalendarze. 

W zebraniu na 200 uprawnionych udział wzięło 30 osób.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP