partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zgodnie z uchwałą ostatniego Zjazdu Okręgowego MPOIA RP w dniu 3.01.2018 odbyło się spotkanie delegatów na Zjazd Krajowy z delegatami na Zjazd Okręgowy. Delegaci na Zjazd Krajowy zdali relację oraz podzielili się uwagami z przebiegu obrad ostatniego Zjazdu, po czym wywiązała się dyskusja na temat podniesienia efektywności dalszych działań mających na celu poprawę warunków wykonywania zawodu architektów.  Spotkanie to odbyło się niestety, przy znikomej frekwencji delegatów na Zjazd Okręgowy.