partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Po raz kolejny, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, w siedzibie MPOIA odbyło się spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział architekci IARP, członkowie organów OIA, pracownicy Biura a także zaproszeni goście. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady, gościli u nas: p. poseł Anna Paluch, Wiceprezydent M. Krakowa Elżbieta Koterba, Prezes Oddziału Krakowskiego SARP Bohdan Biś - Lisowski, Skarbnik MIIB, członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów budownictwa Mirosław Boryczko oraz Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie Małgorzata Boryczko.
M. Tarko krótko przedstawił osiągnięcia MPOIA w upływającym roku i złożył życzenia wszystkim obecnym. Do życzeń dołączyli się goście.
 
 • 2017-12-20-Wigilia-001
 • 2017-12-20-Wigilia-002
 • 2017-12-20-Wigilia-003
 • 2017-12-20-Wigilia-004
 • 2017-12-20-Wigilia-005
 • 2017-12-20-Wigilia-006
 • 2017-12-20-Wigilia-007
 • 2017-12-20-Wigilia-008
 • 2017-12-20-Wigilia-009
 • 2017-12-20-Wigilia-010
 • 2017-12-20-Wigilia-011
 • 2017-12-20-Wigilia-012


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP