partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

21 listopada 2017 r. w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego odbyła się Finałowa Gala XI MDEA, połączona z wręczeniem nagród Laureatom Konkursu DiOMM. 

W tym roku w konkursie plastycznym wzięły udział 24 szkoły podstawowe. Nadesłane prace,  jak co roku, były rewelacyjne. Do nagród wytypowano aż 136 prac. Nagrody wręczał arch. Marek Tarko, Przewodniczący MPOIA oraz Fundatorzy poszczególnych nagród.

Do pomocy w fundowaniu nagród licznie włączyli się przedstawiciele stowarzyszeń i samorządów zawodowych, architektów i inżynierów budownictwa, organizacje deweloperów, przedstawiciele uczelni, władze miast, firmy, osoby prywatne i przedstawiciele mediów - serdecznie dziękujemy.

 • 01
 • 02
 • 03a
 • 04a
 • 05a
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09a
 • 10a
 • 11
 • 12
 • 13a
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
Fot. Małgorzata Serafin-Kozyra / dla MPOIA
mskfoto.com


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP