partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

W sobotę 25 marca 2017 roku, odbył się Trzynasty Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Obrady zostały rozpoczęte wystąpieniami:
Marka Tarko Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
Doroty Zauchy-Rybki Zastępcy Dyrektora WAiU UMK,
Stanisława Karczmarczyka Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
Borysława Czarakcziewa Członka Krajowej Rady Izby Architektów RP,
Marcina Włodarczyka Wiceprezesa SARP o. Kraków.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Po wyborze Prezydium i Komisji Zjazdowych, przyjęto porządek obrad.
Składy komisji Zjazdu.
Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu Robert Techmański, Z-ca Przew. Małgorzata Włodarczyk, Z-ca Przew. Maria Janik, Sekretarz Zjazdu Dorota Zaucha-Rybka
Komisja Mandatowa: Przewodniczący Krzysztof Bojanowski, Sekretarz Artur Trzepla, Piotr Rudol
Komisja Skrutacyjna: Przewodniczący Jan Karpiel, Sekretarz Robert Maślankowski, Jan Skapski
Komisja Uchwał i Wniosków: Przewodnicząca Anna Serafin, Sekretarz Jarosław Wilk, Małgorzata Gruszka, Jacek Bruzda.

 

Podczas krótkiej prezentacji Przewodniczący Marek Tarko przedstawił Sprawozdanie Rady, organów Małopolskiej OIA RP oraz działających przy Radzie zespołów roboczych.
Prezentacja

 • 2017-03-25_046_XIII_Zjazd_MPOIA


Delegaci na Zjazd Okręgowy, otrzymali sprawozdania Organów Małopolskiej OIA RP, oraz jego syntezę.

Sprawozdanie
Synteza


Omówiono efekty całorocznej aktywności m.in.: współpracę z Urzędem Wojewódzkim, organami Administracji Architektoniczno-Budowlanej, interwencje w sprawie konkursów, cyfrowy generator umów, leksykon definicji prawa inwestycyjnego, standaryzację projektów domu jednorodzinnego, http://www.mpoia.pl/dzialalnosc/wwz. kilkadziesiąt opinii Zespołu Rzeczoznawców, http://www.mpoia.pl/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow, przeprowadzone szkolenia i nowość szkolenia on- line, http://www.mpoia.pl/dzialalnosc/ksztalcenie,
Zaprezentowano efekty podjetej współpracy z mediami, plebiscyt „Salon Architektury”, zmiany na stronie Małopolskiej OIA RP i w „Warsztacie Architekta”, konferencję „Dom dla rodziny” w Krynicy-Zdroju jej merytoryczne i wizerunkowe efekty, wydawnictwo pokonferencyjne, a także wydawnictwo kalendarza Małopolskiej OIA RP. Przedstawiono z współpracę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, w tym współorganizację Gali „Architektoniczno-Budowlany wieczór w Operze”, współpracę z SARP o. Kraków, działania służące umacnianiu pozycji opiniotwórczej, a także rozszerzający się sztab architektów (niemal 100 osób) współpracujących z Radą MPOIA RP.
Głos zabrali koordynatorzy zespołów roboczych: Wojciech Dobrzański (Zespół Rzeczoznawców), Witold Zieliński (Zespół Kształcenia), Piotr Chuchacz (Zespół Warunków Wykonywania Zawodu), Łukasz Krawontka (Salon Architektury), Maciej Nitka (Warsztat Architekt).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Przewodniczący Rady MPOIA RP Marek Tarko przedstawił działania podjęte w sprawie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, oraz stanowisko Rady w sprawie zgody inwestycyjnej, które zostało skierowane do Krajowej Rady Izby Architektów RP.
Stanowisko MPOIA RP w sprawie Kodekstu Urbanistyczno-Budowlanego


Kolejno przedstawiono sprawozdania:
Wojciech Dobrzański – Skarbnik Rady MPOIA RP – Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Witold Sztorc - Przewodniczący OKK – Sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Krzysztof Bojanowski – Przewodniczący OSD – Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Jacek Bruzda - OROZ – Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Krzysztof Kiendra – Przewodniczący OKR – Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Po dyskusji sprawozdania zostały przez Zjazd przyjęte.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Kilkugodzinne obrady Zjazdu przyniosły efekt w postaci przyjęcia 17 uchwał, w tym uchwały nr 10 powołującej Koleżeński Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy.
Osiem z osiemnastu uchwał, przyjęto na wniosek Delegatów.
Jedna z uchwał wnioskowanych przez Delegatów została odrzucona z uwagi na to, że jej postulaty okazały się być już realizowane przez Radę MPOIA RP.

Link do Uchwał Zjazdowych

 

 • 2017-03-25_005_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_007_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_016_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_017_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_022_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_028_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_032_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_034_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_035_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_037_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_040_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_050_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_055_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_057_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_059_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_069_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_074_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_075_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_077_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_082_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_085_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_086_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_087_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_091_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_092_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_094_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_099_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_101_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_112_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_113_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_115_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_116_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_117_XIII_Zjazd_MPOIA
 • 2017-03-25_119_XIII_Zjazd_MPOIA