partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

11 marca 2017 roku odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Koła Młodych Architektów RP o roboczej nazwie Aneks Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Spotkanie miało na celu wymianę informacji oraz przedstawienie problemów z jakimi spotykają się absolwenci studiów architektonicznych po ukończeniu uczelni. Omówiono wiele możliwych zakresów współpracy w tym między innymi zorganizowanie konkursu o staż, serii szkoleń uzupełniających dla absolwentów wydziałów architektonicznych, a także utworzenie bazy danych firm zainteresowanych przyjmowaniem młodych ludzi na praktyki projektowe i budowlane. Do końca marca grupa młodych architektów, biorących udział w tym spotkaniu przedstawi propozycje współpracy.

MPOIA RP reprezentował kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP