partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Kolejne, już 6. Noworoczne Spotkania Architektów w Nowym Sączu za nami. Spotkania tradycyjnie już odbywają się w Tłusty Czwartek. 

Tym razem w spotkaniu uczestniczyło 37 osób. Spotkania z roku na rok cieszą się coraz to większym zainteresowaniem, 
a co najważniejsze, pojawiają się młodzi architekci. 

Na spotkaniu i tym razem gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 
wiceprzewodniczącego Rady mgr inż. Janusza Skawińskiego oraz mgr inż. Małgorzatę Borsukowską-Stefaniczek. 

Spotkania takie niewątpliwie są bardzo potrzebne. Pozwalają zatrzymać się na chwilę, w ciągłym pośpiechu, w ciągłym barku czasu. 
Pozwalają na spotkanie drugiego człowieka. Możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń, 
wzajemnego poznawania się to wartości, których nie można przecenić.

arch. Anna Serafin
arch. Łukasz Krawontka
Rada Małopolskiej OIA RP

 • 00
 • 01
 • 04
 • 05
 • 06-1
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP