partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W piątek 25.11.2016 roku w siedzibie ZG SARP w Warszawie przy  ul. Foksal 2 miała miejsce uroczystość wręczenia kol. architektowi STANISŁAWOWI DEŃKO Honorowej Nagrody SARP 2016.   
Nagrodę wręczono za (jak czytamy w uzasadnieniu) "wieloletnią wybitną twórczość w dziedzinie sztuki architektury oraz charyzmatyczną działalność na polu dydaktyki".

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06


Stanisław Deńko jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. W trakcie swojej bogatej kariery prowadził działalność dydaktyczną na Wydziałach Architektury Politechniki Krakowskiej, University of Iowa oraz University of Tennessee w Knoxville a obecnie Krakowskiej Akademii. Pełnił funkcję dyrektora Wydziału Architektury oraz Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, a także Głównego Architekta Miasta Krakowa. Od 1993 roku jest dyrektorem krakowskiej pracowni architektonicznej Wizja. Do jego najważniejszych projektów i realizacji zaliczyć można m.in. Ambasadę Polski w New Delhi, rozbudowę portu lotniczego w Krakowie-Balicach, Auditorium Maximum w Krakowie , gmach Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie czy zespół Mieszkaniowy Angel City w Krakowie. 


Aktualnie jest członkiem Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.


W uroczystości MPOIA reprezentowali : kol. arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady, kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady oraz kol. arch. Anna Serafin – członek Rady MPOIA.

GRATULUJEMY!