partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 17 listopada 2016

OPINIA nr ZR 42

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

 

Czy dla projektowanego na jednej działce zespołu domów jednorodzinnych powtarzalnych należy składać do wydziału architektury po cztery oddzielne egzemplarze dla każdego domu?

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

 

Opinia:

 

Z treści Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  nie wynika , że  projekt  budowlany zespołu powtarzalnych obiektów (np domów jednorodzinnych) miałby składać się z oddzielnych egzemplarzy, to jest po cztery egzemplarze PB dla każdego z budynków.  Dokumentacja dotycząca każdego z obiektów wchodzących w skład zespołu może znaleźć się we wspólnym tomie, tutaj decydująca będzie objętość a za tym idąca poręczność takiego tomu.

Co więcej, Zespół Rzeczoznawców uważa, że w przypadku zespołu wielu  obiektów powtarzalnych możliwe jest, i podlega kompetencji projektanta,  takie logiczne przygotowanie rysunków wchodzących w skład Projektu architektoniczno-budowlanego, gdzie  ilość rzutów, przekrojów czy też  elewacji zostanie ograniczona poprzez opisanie ich jako dotyczących nie jednego lecz większej ilości  budynków powtarzalnych.

 

(M.B.)


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii