partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP – członkowie MPOIA.


Rada MPOIA ogłasza kolejną – trzecią już edycję małopolskiego plebiscytu, Salon Architektury 2016.


Kolejny już raz będziemy między sobą wybierać osobę, której architektoniczna realizacja zyskała wśród nas największe uznanie. Druga edycja zgromadziła 35 prac. Zarówno wśród zgłoszonych jak i w gronie laureatów obecni byli Autorzy o różnych stażach zawodowych. Zróżnicowana była także skala realizacji, od skromnych po bardzo prestiżowe. Cieszy nas to bardzo bo oznacza, że dobrą architekturę można tworzyć bez względu na doświadczenie czy skalę obiektu. Cieszy nas też fakt, że – przynajmniej w naszym gronie – dobrą architekturę dostrzegamy i doceniamy.

 

Dla przypomnienia – zgłoszenia i wyniki poprzednich edycji Salonu dostępne są TUTAJ


Do plebiscytu Salonu 2016 zgłaszać można prace zrealizowane (oddane do użytkowania) do końca roku 2015 i nie zgłaszane do poprzedniej edycji Salonu.

 

Logując się (hasłem do uzyskiwania zaświadczeń) możecie zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu, Harmonogramem i terminami oraz dokonać Zgłoszenia, czyli: nadesłać i samodzielnie zamieścić swoją pracę. Kolejnym etapem będzie głosowanie – także poprzez moduł logowania w mpoia,pl.

 

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w plebiscycie poprzez zgłaszanie własnych prac oraz głosowanie.

Salon Architektury to uznanie dla efektów naszej pracy.

Wynik głosowania to dowód uznania architektów dla architektów.

 

Zatem - już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Łukasz Krawontka, architekt IARP - członek Rady MPOIA

Grzegorz Lechowicz, architekt IARP - sekretarz Rady MPOIA