partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Konkurs został zorganizowany w celu wybrania spośród złożonych prac konkursowych najwyżej ocenionej przez Sąd konkursowy pracy, której autor/zespół autorski otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne: Budowa budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. Solnej i Kościuszki.

Budynek przeznaczony będzie na cele administracyjne -wymiar sprawiedliwości – z zapleczem technicznym niezbędnym dla funkcjonowania Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o powierzchni ok. 5900 m2.

 • Ogłoszenie konkursu 10 września 2013 r.
 • Składanie pytań w sprawach formalnych do 20 września 2013 r.
 • Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych do 27 września 2013 r.
 • Składanie wniosków do 1 października 2013 r.
 • Ogłoszenie o kwalifikacji uczestników konkursu 14 października 2013 r.
 • Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 10 listopada 2013 r.
 • Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych do 20 listopada 2013 r.
 • Składanie prac konkursowych do 10 grudnia 2013 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu 23 grudnia 2013 r.
 • Wystawa prac konkursowych od 23 grudnia 2013 r.

 

W skład Sądu konkursowego wchodzą:

 • Przewodniczący - Pan Prof. Dr hab. inż. arch. Marian Fikus – Sędzia SARP, WP-0049
 • Zastępca Przewodniczącego - Pan Jarema Sawiński – Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • Sędzia referent - Pan mgr inż. arch. Marek Czuryło – Sędzia SARP, WP-0040
 • Członkowie:
  • Pani mgr Elżbieta Parus – Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
  • Pani mgr inż. Beata Rossa – Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Poznaniu
  • Pan mgr inż. arch. Andrzej Duda – Sędzia SARP, SL-0612
  • Pan inż. informatyk Romuald Graczyk – Kierownik Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

 

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.poznan.sa.gov.pl/index.php?id=137&look=59

 

Serdecznie pozdrawiam,

arch. Katarzyna Wrońska

Kierownik Biura Rady WOIA RP