partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Terminarz konkursu:

 • 11 września 2013 roku – ogłoszenie Konkursu.

Od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w dzienniku urzędowym UE– możliwość uzyskania Regulaminu Konkursu.

 • 17 października  2013 roku – ostateczny termin składania wniosków - kart identyfikacyjnych.
 • 29 października 2013 roku – ogłoszenie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie.
 • 24 listopada 2013 roku – ostateczny termin składania pytań do Regulaminu Konkursu.
 • 5 grudnia  2013 roku – ostateczny termin odpowiedzi na pytania.
 • 10 stycznia 2014  roku – termin składania prac konkursowych  
 • 30 stycznia 2014  roku – ogłoszenie wyników Konkursu 

 

Nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda - 25 tys. złotych + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 
 • II nagroda - 15 tys. złotych (brutto)
 • III nagroda - 10 tys. złotych (brutto)
 • Wyróżnienie - 5 tys. złotych (brutto) 

 

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Przewodniczący - arch. Andrzej Nowak, Architekt Miasta Poznania, SARP,  WOIA RP
 • Z-ca Przewodniczącego - prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Członkowie:
  • dr arch. Michał Ankiersztajn, SARP, WOIA RP
  • mgr Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu
  • prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak, UAM Poznań
  • arch. Piotr Kostka, SARP, WOIA RP
  • mgr inż. Marek Sobczak, UAM Poznań
  • mgr  Marta Strzałko, Ośrodek Teatralny „MASKI”
  • dr hab. arch. Jerzy Suchanek, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, SARP, WOIA RP
  • mgr Stanisław Wachowiak, UAM Poznań

 

Szczegóły na stronie internetowej: www.amu.edu.pl (zakładka: zamówienia publiczne - konkursy)

 

arch. Katarzyna Wrońska

 

Kierownik Biura Rady WOIA RP