partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Ujednolicone zasady dotyczące zawartości projektów branżowych.

Przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa opracowali wspólnie zasady zasady dotyczące zawartości projektów branżowych dla domów jednorodzinnych. Materiał został przygotowany z myślą o jednoznacznym określeniu zakresu obowiązków projektowych, relacji pomiędzy projektantami a także zakresu usługi - wobec inwestora.

załączniki: