partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Obowiązujący w Polsce system prawny regulujący proces prowadzenia inwestycji budowlanych składa się z wielu tysięcy przepisów i postrzegany jest jako skomplikowany, niespójny, niejednoznaczny, niestabilny, kosztowny, uciążliwy do stosowania oraz nieskuteczny.

Pomimo, iż od wielu lat podejmowane są przez Sejm oraz Ministerstwa liczne próby naprawcze, nie przyniosły one jeszcze oczekiwanych rezultatów. Sytuacja ta powoduje, że do prac legislacyjnych włączają się różne grupy społeczne i organizacje zawodowe. Wspiera je także Izba Architektów RP. „Zmagania” z systemem są czasochłonne a ich rezultaty często niedostrzegane, ponieważ niejednokrotnie jedynym ich skutkiem jest zapobieżenie dalszej komplikacji systemu.

W pracach legislacyjnych od samego początku istnienia IA, uczestniczą architekci z Małopolski. Z początkiem 2004 r. sformalizowana została działalność grupy osób zajmujących się legislacją i współpracujących z Radą MPOIA RP. Powstała Komisja ds. Legislacji przy MPOIA RP. Komisji przewodził arch. Stanisław Deńko. W latach późniejszych, w celu odróżnienia od działań Komisji ds. Legislacji Krajowej Rady IA, Komisja ds. Legislacji przy MPOIA RP zmieniła nazwę na Zespół ds. Legislacji.

29.06.2010 r. Rada MPOIA RP podjęła postanowienie o powierzeniu arch. Bożenie Nierodzie zadania powołania i prowadzenia Zespołu ds. Legislacji działającego przy Radzie MPOIA RP III kadencji. Sformułowane zostały zasady organizacji i program działania Zespołu.

Ustalono wówczas m.in., że w Zespole ds. Legislacji pracować może każdy architekt, który wyrazi wolę takiej pracy (przynależność do IA nie jest wymagana, w Zespole działać mogą architekci nie posiadający jeszcze uprawnień budowlanych).

19.06.2013 r. Rada MPOIA RP przyjęła Regulamin Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP, mającego działać jako zespół doradczy Rady MPOIA RP. Ustalono wówczas, że zadania do wykonania wyznacza Rada MPOIA RP. Rada na wniosek przewodniczącego Zespołu, akceptuje liczbę oraz skład personalny Zespołu oraz podzespołów roboczych, wydzielonych z Zespołu celem realizacji określonych zadań. Zespół współpracuje z Komisją ds. Legislacji IARP w ramach zadań zlecanych przez KRIA lub w ramach innych zadań, określonych przez Radę MPOIA RP.

Podczas posiedzenia Rady MPOIA RP w dniu 4.06.2014 r. – przyjęty został nieznacznie zmodyfikowany nowy Regulamin Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP. Kolejna korekta regulaminu wprowadzona została przez Radę MPOIA RP w dniu 3.02.2016 r.

W dniu 19.12.2019 r. Rada MPOIA RP podjęła uchwałę nr 371/2019 o zmianie Regulaminów Zespołów działających przy Radzie MPOIA RP, w tym o zmianie Regulaminu Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP.

W dniu 21.10.2021 r. Rada podjęła decyzję o powierzeniu funkcji koordynatora Zespołu arch. Maciejowi Kubickiemu. Zespół otworzył nowy rozdział w swojej dotychczasowej pracy i przygotował „Listę kontrolną procesu inwestycyjnego" oraz efekty swojej pracy zaczął publikować w formie „Opinii Zespołu Legislacji”

 
Lista architektów uczestniczących w pracach Zespołu:

 – Zespół ds. Legislacji MPOIA RP – III kadencja Rady MPOIA RP

W pracach legislacyjnych w MPOIA RP udział brali architekci: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Stanisław Deńko, Grzegorz Lechowicz, Maciej Nitka, Marek Tarko, Wojciech Dobrzański, Wojciech Chmielewski, Mariusz Twardowski, Jacek Bruzda, Marcin Włodarczyk, Wacław Włodarski, Grzegorz Jachym, Mateusz Budziakowski, Katarzyna Fryckowska    

 – Zespół ds. Legislacji MPOIA RP – IV kadencja Rady MPOIA RP

W pracach legislacyjnych w MPOIA RP udział brali architekci: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Wojciech Dobrzański, Grzegorz Lechowicz, Grzegorz Jachym, Maciej Nitka, Witold Zieliński, Robert Techmański, Mateusz Budziakowski (współpraca MB z Zespołem czasowo zawieszona na wniosek architekta), Olaf Jasnorzewski, Piotr Loch, Jacek Studencki, Stanisław Pałka, Joanna Baranek-Stach, Maciej Kubicki, Barbara Kaźmirowicz, Tomasz Basista, Joanna Pajerska-Szczurek.    

 – Zespół ds. Legislacji MPOIA RP – V kadencja Rady MPOIA RP

W pracach legislacyjnych w MPOIA RP udział brali architekci: Bożena Nieroda, Anna Serafin, Wojciech Dobrzański, Grzegorz Lechowicz, Grzegorz Jachym, Witold Zieliński, Olaf Jasnorzewski, Stanisław Pałka, Tomasz Basista, Maciej Kubicki, Joanna Pajerska-Szczurek, Barbara Kaźmirowicz, Anna Dyląg, Paweł Chwastek, Małgorzata Rusnak, Dorota Verey, Maciej Kosz, Mariusz Bożek, Mateusz Budziakowski, Filip Teter. 

– Zespół ds. Legislacji MPOIA RP – VI kadencja Rady MPOIA RP

Na listę członków Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP wpisani są architekci: Maciej Bartos, Mariusz Bożek, Piotr Chuchacz, Paweł Chwastek, Wojciech Dobrzański, Anna Dyląg, Grzegorz Jachym, Maciej Kosz, Maciej Kubicki, Marek Kaszyński, Olaf Jasnorzewski, Małgorzata Rusnak, Anna Serafin, Dorota Verey, Anna Zabdyr-Jamróz, Witold Zieliński

 

Lista jest otwarta. Serdecznie zapraszamy wszystkich architektów chętnych do współpracy.

 

Rada MPOIA RP

 

Kontakt:

MPOIA RP 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36

Telefon: 12 427 26 47

Biuro MPOIA RP czynne w poniedziałek, czwartek, piątek

w godzinach 9.00–16.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.