partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Ochrony Zabytków

Zadania:

1. Merytoryczne wsparcie dla architektów
– pracujących przy obiektach objętych ochroną konserwatorską
– wykonujących projekty objęte ochroną konserwatorską
– projektujących współczesną architekturę w sąsiedztwie obiektów zabytkowych

2. Opinie w zakresie podstaw prawnych i merytorycznych działań, dotyczących substancji zabytkowej

3. Współpraca Izby Architektów z instytucjami i organizacjami małopolskimi w celu wypracowania racjonalnych i skutecznych sposobów ochrony zabytków, stanowiących przedmiot inwestycji

4. Standaryzacja dokumentacji projektowej dla potrzeb pozwolenia konserwatorskiego

 

Koordynator: Grzegorz Lechowicz, architekt IARP

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.