partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych. Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy. 

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Kształcenia należy organizacja cyklicznych szkoleń i warsztatów, realizowanych stacjonarnie lub w trybie on-line. 

Organizujemy również systematycznie kursy przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia.

Zespól ds. Kształcenia MPOIA realizuje dążenie Izby Architektów RP do wprowadzania na wyższych uczelniach programów kształcenia zawodowego. Nasze działanie wynika ze statutu IARP (par.7; pkt.4) a także w celu  budowania marki  i  pozycji  MPOIA. W ramach Zespołu ds. Kształcenia powołaliśmy Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych. Działalność egzaminatorów zewnętrznych reguluje porozumienie pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Do Kolegium należą Koleżanki i Koledzy posiadający co najmniej 10 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Szczegółowe wymagania zawarte są w przyjętym Regulaminie. Członkowie naszego Zespołu zasiadają w Komisjach Egzaminacyjnych na studiach inżynierskich i magisterskich. 

Uzupełnieniem tych działań jest udział w programie Kształtowania Przestrzeni oraz Konkursie Dom i Ogród Moich Marzeń organizowany w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej, adresowany do uczniów małopolskich szkół podstawowych.

 

Koordynator: arch. Witold Zieliński