partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół ds. Kształcenia

Organizacja cyklicznych szkoleń i warsztatów, prowadzenie transmisji internetowych ze szkoleń. Udział Członków MPOIA w Komisjach Egzaminacyjnych na studiach inżynierskich i magisterskich WA PK, współpraca z Uczelniami – Wydziałami architektonicznymi województwa
Koordynator: arch. Witold Zieliński

 

Rada MPOIA przyjmuje zgłoszenia kandydatów do udziału w Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych.

Działalność egzaminatorów zewnętrznych reguluje porozumienie pomiędzy Wydziałem Achitektury Politechniki Krakowskiej oraz Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Do Kolegium poszukujemy  Koleżanki i Kolegów posiadających co najmniej 10 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Szczegółowe wymagania zawarte są w poniższym Regulaminie.

Regulamin Egzaminatorów Zewnętrznych

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Lista członków MPOIA RP
uczestniczacych w obronach prac dyplomowych na PK
L.P. NAZWISKO IMIĘ
1 BASISTA TOMASZ
2 BASTER KRZYSZTOF
3 BIAŁKA KRZYSTOF
4 BRACH MAŁGORZATA
5 BRATANIEC MARCIN
6 BRUZDA MARTA
7 CHUCHACZ PIOTR
8 CZARAKCZIEW BORYSŁAW
9 DOBRZAŃSKI WOJCIECH
10 GRUSZKA MAŁGORZATA
11 HUBCZENKO-ŁYCZAKOWSKA KRYSTYNA
12 JANIK MARIA
13 KIERSKA-ŁUKASZEWSKA ELŻBIETA
14 KOGUT SŁAWOMIR
15 KOWALCZYK MARIA
16 KOWALSKA KATARZYNA
17 KUC WAWRZYNIEC
18 LECHOWICZ GRZEGORZ
19 LEJA MAREK
20 MIKOŁAJSKI MARIAN
21 NITKA MACIEJ
22 PERS MARIUSZ
23 RUDOL PIOTR
24 RYMARCZYK ANDRZEJ
25 SCHAB MAREK
26 SERAFIN ANNA
27 SKĄPSKI JAN
28 SZTORC WITOLD
29 SZYMANOWSKI MICHAŁ
30 SZAFRAN MAGDALENA
31 TARKO MAREK
32 TECHMAŃSKI ROBERT
33 TRZEPLA ARTUR
34 WALKOWSKI ANDRZEJ
35 WILK JAROSŁAW
36 WŁODARCZYK MARCIN
37 WŁODARCZYK MAŁGORZATA
38 WŁODARSKI WACŁAW
39 ZABDYR-JAMRÓZ ANNA
40 ZIELIŃSKI WITOLD