partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Uwaga: Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MpOIA w związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 czerwca 2014 r. (DZ. U. 2014 poz. 768).
Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MpOIA