partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów IV Kadencja

 

1 Przewodniczący Rady MPOIA Marek Tarko
2 Wiceprzewodnicząca Bożena 

Nieroda

3 Wiceprzewodniczący Witold Zieliński             (od 29/10/2014)
4 Sekretarz Grzegorz Lechowicz
5 Skarbnik Wojciech Dobrzański
6 Członkowie Stanisław Deńko
7   Maria Janik
8   Łukasz Krawontka
9   Maciej Nitka
10   Anna Serafin
       

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA IV Kadencja

 

1 Przewodniczacy OKK Witold  Sztorc
2 Wiceprzewodniczący Stanisław Nesterski
3 Sekretarz Dorota Zaucha-Rybka
4 Członkowie Wojciech Chmielewski
5   Andrzej Rymarczyk
6   Jan Skąpski
7   Artur Trzepla
8   Mariusz Twardowski
9   Jolanta Wąsik

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA IV Kadencja

 

1 Przewodniczacy OKR Krzysztof  Kiendra
2 Wiceprzewodniczący Piotr  Rudol
3 Sekretarz Robert  Maślankowski
4 Członkowie Dorota Krzyżanowska
5   Robert Techmański

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA IV Kadencja

 

1 Przewodniczący OSD Krzysztof Bojanowski
2 Wiceprzewodnicząca Zofia Brzykczyk-Lenartowicz
3 Wiceprzewodnicząca Krystyna Hubczenko-Łyczakowska
4 Wiceprzewodniczący Marcin Włodarczyk
5 Sekretarz Piotr  Chuchacz
6   Janusz Barnaś
7   Krzysztof Białka
8   Grzegorz Jachym
9   Sławomir Kogut
10   Krzysztof Lenartowicz
11   Sławomir Pankiewicz
12   Andrzej Pięta
13   Andrzej Walkowski

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA IV Kadencja

 

1   Jacek  Bruzda

 

Z-ca Okregowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA IV Kadencja

 

1   Maciej Kozub
2   Jaroslaw  Wilk

 

Delegaci MPOIA na Zjazd Krajowy IV Kadencja

 

1 Delegat  Krzysztof  Bojanowski
2 Delegat  Jacek  Bruzda
3 Delegat  Kazimierz Butelski
4 Delegat  Borysław  Czarakcziew
5 Delegat  Wojciech  Dobrzański
6 Delegat  Małgorzata Gruszka
7 Delegat  Bożena  Nieroda
8 Delegat  Marek  Tarko
9 Delegat  Małgorzata  Włodarczyk