Aereco Fakro Okno-pol Sika

Informacje

W dniu 13 lipca odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne przedstawicieli MPOIA z Władzami Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W takcie spotkania przekazano wzajemnie informacje dotyczące Zjazdów jakie odbyły się w obydwu izbach w ostatnim czasie.

Wymieniono poglądy na zagadnienia interesujące obydwie izby okręgowe. Uzgodniono szczegóły dotyczące tradycyjnego spotkania członków MPOIA i MOIIB w październiku br. roku w Operze Krakowskiej.