partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje

Z datą 30 grudnia 2016 r. opublikowane zostały dwie istotne dla procesu inwestycyjnego ustawy:

  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249);
  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255).

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - zmienia procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz nowelizuje ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Natomiast ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczące lokalizacji zjazdów (art. 29) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie dotyczącym "zgłoszeń" (art. 29) oraz nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a). Szczególną uwagę należy zwrócić na nową treść art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane, który po nowelizacji uzyskał brzmienie "instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;"


Obie ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Szczegółowe informacje dotyczące ww. ustaw znaleźć można na stronie internetowej Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,17,grudzien-2016-r-.htmlW załączeniu:
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249);
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255).
3. Informacja ze strony internetowej Prezydenta RP dot. ustawy Dz.U.2016.2249
4. Informacja ze strony internetowej Prezydenta RP dot. ustawy Dz.U.2016.2255

 

Rada MPOIA

31.12.2016 r.Więcej aktualności