Aereco Fakro Okno-pol Sika

Zespół ds. Samopomocy

Analizowanie wniosków kierowanych do MPOIA od architektów będących w szczególnej sytuacji (zawodowej, socjalnej, zdrowotnej). Efektami działań są wnioski Zespołu do Rady o umorzenie części zaległych składek.
Koordynator: arch. Anna Serafin


Ze strony internetowej MPOIA można pobrać druk wniosku, który – po wypełnieniu – należy przesłać na adres biura  MPOIA wraz z załącznikami, potwierdzającymi sytuację.

 

DRUKI DO POBRANIA: